Printen vanaf je werkplek

Printen vanaf je eigen laptop

Printen van thuis uit of onderweg

Printen vanaf je tablet of smartphone

Printen vanaf USB

De HU Internet Printer installeren

De HU-printer installeren

De printinstellingen wijzigen als je de HU Internet Printer gebruikt

Je prints ophalen

Problemen oplossen